Urgentna medicina

Laerdal Silicone Resuscitators

Sa tradicijom od preko 35 godina, Laerdal silikonski samošireći resuscitacioni baloni se upotrebljavaju, kako u prehospitalnim, tako i u hospitalnim uslovima zbog svojih mogućnosti, kvaliteta, ekonomičnosti i pouzdanosti.

 • Superiorna ekspanzija balona, otpornost na visoke i niske temperature
 • Izvanredna usaglašenost sa plućima pacijenta smanjuje rizik od prekomerne inflacije
 • Dug vek trajanja
 • Silikonski materijal omogućava odličnu re-ekspanziju balona
 • Veličine za odrasle, decu i novorođenčad (neonatuse)
 • Ugrađeni ventil za dovod kiseonika
 • Lako se sastavlja i rastavlja što omogućava detaljnije čišćenje
 • Providne maske omogućuju posmatranje pacijenta
 • 35 cm H2O ventil za otpuštanje pritiska standardan je na modelima za decu i novorođenčad
 • Ne sadrži lateks (gumu)
slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika