Near patient testing

Roche Reflotron® Plus - portabl biohemijski analizator

  • Pouzdanost dokazuje brojem od preko 75,000 aparata širom sveta, pa čak i u svemiru!
  • Kvantitativna determinacija 17 osnovnih biohemijskih parametara
  • Precizan i tačan rezultat dobija se za manje od 3 minuta
  • Uzorak krvi je kapilarna ili venska krv, serum ili plazma
  • Neverovatna lakoća upotrebe! Samo tri brza i jednostavna koraka do rezultata: Aplikujete uzorak na test traku, umetnete traku u aparat i pročitate rezultat za 2-3 minuta!
  • Nema pripreme uzorka, nema kalibracije!
  • Memorija sa 60 rezultata sa vremenom i datumom merenja i podacima o pacijentu
  • Ugrađen štampač i pregledan LC ekran
  • Inovativan softver: mogućnost izračunavanja LDL holesterola, CHOL/HDL odnosa, klirensa kreatinina i rizika od infarkta mikarada po Fridevaldu ili Prokam-u.
slika