Near patient testing

Roche Coaguchek® XS - portabl aparat za samokontrolu protrombinskog vremena (PT)

  • Samo jedna kap kapilarne krvi (10ml) je dovoljna za brz (1min) i precizan rezultat INR-a
  • Skoro potpuno bezbolno uzimanje uzorka uz pomoc uređaja za uzimanje uzorka Softclix®
  • Mogućnost odabira mesta aplikacije uzorka (od gore ili sa strane) još više olakšava upotrebu
  • Minijaturnih dimenzija i veoma lagan
  • Test trake se čuvaju na sobnoj temperaturi (ne moraju se držati u fružideru)
  • Samokontrola aparata. Nema kalibracije
slika