Near patient testing

Roche ChoiceLine10

  • Minijaturan, kompaktan i jednostavan analizator za brzu evaluaciju test traka za urin sa 10 osnovnih parametara
  • Idealan izbor za male laboratorije ili privatne specijalističke ordinacije
  • Test trake Combur10 Test® UX imaju superiornu pouzdanost i preciznost
  • Mogućnost odabira jedinica za prikaz rezultata. Ugrađen štampač
  • Memorija za 100 merenja
  • Pristupačna cena jedne analize
  • Jednostavna kalibracija sa test trakama Control-Test M
  • Mogućnost priključenja na postojeći informacioni sistem laboratorije ili ordinacije
  • Identifikacija pacijenta preko bar-kod čitača ili eksterne AT/PC tastature
slika