Laboratorijska dijagnostika

Roche COBAS Integra® 400 Plus System

  • Potpuno automatski biohemijski analizator sa brzinom i do 400 analiza na sat
  • Specifične reagens kasete dodatno olakšavaju rad i čine ga efikasnijim
  • Kapacitet od 90 pozicija za uzorke i 36 pozicija za reagense
  • Maksimalna efikasnost i ekonomičnost – minimalna količina otpadnih reagenasa
slika