Laboratorijska dijagnostika

Roche cobas c 111 – Biohemijski analizator

  • Novo rešenje za manje i srednje laboratorije
  • Potpuno automatski biohemijski analizator sa brzinom i do 100 analiza na sat
  • Kapacitet od 17 pozicija za testove
  • Njegov inovativan meni uključuje HbA1c iz pune krvi, visoko osetljivi CRP, kao i D-dimer
slika