Laboratorijska dijagnostika

Roche cobas b 123 – Point of Care System

  • Analizator: gasova u krvi, elektrolita, hematokrita, glukoze i laktata; sa i bez kooksimetrije
  • Jednostavno i brzo prilagodljiv svim vašim potrebama, sa preko 30 analiza na sat, sa podesivom konfiguracijom, meri i izračunava sve neophodne POC parametre
  • Fleksibilan i lak za upotrebu, najnovije generacije
  • Ima odvojen kertridž sa reagensima od senzora
  • Višestruke namene: ICU, ER, NICU, OR, dijaliza ili laboratorija
  • Mali uzorak krvi za kompletnu analizu
  • Duga stabilnost reagenasa (do 6 nedelja)
  • Prema najsavremenijoj tehnologiji – nema troškova održavanja i redovnog servisiranja
slika