Laboratorijska dijagnostika

Roche cobas b 121 – Modularni sistem

  • Kompaktan, ali robustan i lak za upotrebu: potpuno će promeniti dijagnostiku u intenzivnoj nezi
  • Određuje kompletne gasne analize, elektrolite, totalni hemoglobin i hematokrit, uključujući i saturaciju kiseonika
  • Potrebno je samo 68 µl uzorka i 50 sekundi za kompletnu analizu
  • Mogućnost izbora kombinacije parametara prema potrebi korisnika
  • Potpuno automatska kontrola kvaliteta
  • Prenos podataka na računar, odnosno informacioni sistem laboratorije
slika