Laboratorijska dijagnostika

Roche 9180 - Aparat za određivanje elektrolita u krvi

  • Jedini analizator elektrolita na tržištu koji daje mogućnost izbora jednog od šest različitih konfiguracija (Na+, K+; Na+, K+, Cl-; Na+, K+, Ca++; Na+, K+, Li+; Na+, Li+; Na+, Ca++, Li+; Li+; Na+, Cl-; Na+, Ca++)
  • Pouzdan, fleksibilan, lak za upotrebu i povrh svega ekonomičan!
  • Jon-selektivnom metodom dobijaju se rezultati izabranih parametara iz uzorka krvi, seruma, plazme, urina i dijalizata u količini do 95 µl
  • Štampani rezultati dobijaju se za manje od jedne minute od aplikacije uzorka, sa automatskim obeležavanjem abnormalnih vrednosti
  • Sve reagencije, solucije za kalibraciju i otpadna tečnost zatvoreni su u izmenjivom ROCHE SnapPack
slika