Edukacija

Laerdal Multivenous IV Training Arm Kit

Realistična ruka sa multivenskim sistemom dizajnirana za perifernu intravensku terapiju.

  • Punkcija vena moguća u svim poznatim predelima šake
  • Rotacija u deltoidu za lakši pristup (osim pedijatrijski)
  • Dostupne vene uključuju i mediansku, baziličnu i cefaličnu
  • Palpabilne vene omogućuju određivanje mesta za punkciju i preparaciju
  • Infuzibilne vene dozvoljavaju periferijsku terapiju IV bolusom ili injekcijom
  • Mogućnost zamene kože i sistema vena čini ga dugotrajnim modelom
slika
  • slika
  • slika
  • slika