Edukacija

Laerdal MegaCode Kelly

ALS trenažer za kvalitetnu edukaciju svih važnijih naprednih tehnika životne potpore

 • Kompletan tretman disajnih puteva (uključujući i intubaciju i krikotirotomiju)
 • Auskultacija zvukova pluća, srca i abdomena, pritiska, kao i glasa
 • Defibrilacija, EKG monitoring, pacing
 • Krvni pritisak (karotidni, brahijalni)
 • IV i IM pristup
 • KPR
 • Izmenljive zenice
 • Fiksacija i imobilizacija
 • Kreiranje i izmena scenarija
slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika