Edukacija

Laerdal ALS Simulator

Realistična i isplativa obuka KPR-a (Kardiopulmonalne resuscitacije)

 • Kompletan tretman disajnih puteva (uključujući LMA, Combitube i King LT)
 • Teške intubacije, kao i opstrukcije disajnih puteva (uključujući krikotirotomiju)
 • Spontano podizanje grudnog koša prilikom disanja
 • Auskultacija zvukova pluća, srca i abdomena, pritiska, kao i glasa
 • Preko 1400 različitih srčanih ritmova sinhronizovanih sa pulsom
 • Defibrilacija, EKG monitoring, spoljašnji pacing, administracija lekova
 • Krvni pritisak (karotidni, brahijalni)
 • IV i IM pristup
 • KPR
 • Izmenljive zenice
 • Fiksacija i imobilizacija
 • Kreiranje i izmena scenarija
slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika
 • slika