Edukacija

Laerdal Airway Management Trainer

Lutka za obuku tretiranja disajnih puteva.

  • Potpuno veran torzo i glava simuliraju svakodnevne komplikacije u praksi, intubaciju, ventilaciju i tehnike sukcije
  • Selikov manevar i laringospazam
  • Obuka pročišćavanja opstruiranih disajnih puteva i sukcije
  • Omogućava vizuelnu inspekciju ekspanzije pluća i auskultaciju pluća
  • Simulira naduvenost stomaka i povraćanje
slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika
  • slika