O nama

Još davne 1969. godine na jugoslovenskom tržištu pojavila se austrijska firma AVL koja je proizvodila analizatore gasova i elektrolita u krvi. Od tada, požrtvovanim i intenzivnim radom svojih službenika, oslanjajući se na potvrđeni kvalitet svojih proizvoda, ova svetski poznata i priznata firma učvršćuje svoj renome i širi mrežu svojih korisnika na skoro sve zdravstvene ustanove u staroj SFRJ. 1989. godine osnovano je predstavništvo ove firme u Jugoslaviji i stacionirano je u Beogradu, da bi 1993. bilo otvoreno i u Novom Sadu. Direktor Predstavništva bio je dipl. Ing. Predrag Zumbulović. Sve do 2000. godine AVL je ostvario uspešno poslovanje na prostorima Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, sa plasmanom od oko 350 aparata raznih tipova, koje uključuje uspešno održavanje i kontinuiran rad, kada je gigantska nemačka firma Roche pripojila.

Iste godine osnovano je domaće preduzeće MIT – "Medicinski Instrumenti i Tehnologija" d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, koje je nastavilo poslovne aktivnosti "starog" AVL Predstavništva i koje je danas distributer firme Roche Diagnostics za Srbiju. Pored toga, MIT je eksluzivni distributer firmi Leardal iz Norveške (sa programom urgentne medicine), firme Water-Jel iz SAD (terapija opekotina), firme EliteBags iz Španije (medicinske torbe), firme Physio-Control iz SAD (sa programom defibrilacije i mehaničke reanimacije), firme Persys Medical iz SAD (IO pristup, urgentna medicina), kao i firme EGO ZLIN (program urgentne medicine) iz Češke.

Pored obimne palete proizvoda koje nudimo u našem programu, pružamo i servisne usluge koje odlikuje iskustvo od preko 30 godina i pokrivenost čitave Srbije i Crne Gore (servisni centri u Novom Sadu, Beogradu i Podgorici). Takođe, nastavljamo i proširujemo kontakte sa korisnicima u pružanju usluga snabdevanja aparatima, reagensima, potrošnim materijalom, edukativnim i naučnim materijalom, servisnom i logističkom podrškom. Do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa preko 200 državnih i privatnih zdravstvenih institucija.

Brojimo ukupno 9 stalno zaposlenih radnika i više od 10 spoljnih saradnika.


Politika kvaliteta ISO 9001:2015
Sertifikat ISO 9001

o nama