Proizvodi

Preduzeće MIT – "Medicinski Instrumenti i Tehnologija" d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, koje je nastavilo poslovne aktivnosti "starog" AVL Predstavništva, je danas distributer nemačke firme Roche Diagnostics za Srbiju. Pored toga, MIT je ekskluzivni distributer firmi Laerdal iz Norveške (sa programom urgentne medicine), Water-Jel iz SAD (terapija opekotina), Physio-Control iz SAD (sa programom defibrilacije i mehaničke reanimacije), EliteBags iz Španije (medicinske torbe), Persys Medical iz SAD (IO pristup, urgentna medicina), EGO ZLIN iz Češke (program urgentne medicine), kao i firme SAM Medical (program urgentne medicine).

proizvodi slika
roche laerdal ego-zlin persys medical elite bags water jel sam medical physio logo